Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 18. do 22.6.2018.

Ponedjeljak 18.6.2018.

Matematika - 09.00 sati - učionica 302

Mikrobiologija s parazitologijom I - 09.00 sati - učionica 302

Farmaceutska kemija I - 09.00 sati - učionica 302

Biokemija lijekova - 09.00 sati - učionica 302

Satnica ispita za ostale dane biti će objavljena u ponedjeljak

Utorak 19.6.2018.

Farmakologija II - 13.00 sati - Medicinski fakultet

Farmakoterapija - 13.00 sati - Medicinski fakultet

Srijeda 20.6.2018.

Fiziologija - 09.00 sati - Medicinski fakultet

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 302

Farmaceutika I. - 09.00 sati , učionica 302

Četvrtak 21.6.2018.

Biokemija I - 09.00 sati, -učionica 302

Farmakognozija I - 09.00 sati, učionica 302

Petak 22.6.2018.

Analitička kemija I - 09.30 sati,  FPMOZ Rodoč, učionica 209

Analitička kemija II- 09.30 sati,  FPMOZ Rodoč, učionica 209

Instrumentalne metode analize u farmaciji - 09.30 sati, FPMOZ Rodoč, učionica 209

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 302

Subota 23.6.2018.

Farmaceutska kemija II - 08.30 sati, Medicinski fakultet dvorana 1, usmeni nakon pismenog u predavaonici na Internom