Oglasna ploča

,

Raspored održavanja ispita za tjedan od 17.2. do 21.2.2020.

Ponedjeljak 17.2.2020.

Uvod u studij - 09.00 sati, učionica 217

Farmakognozija I. - 09.00 sati, učionica 217

Opća kemija sa stehiometrijom II. - 09.00 sati, učionica 217

Zdravstvena ekologija - 09.00 sati, MF

Ekonomika u farmaciji - 10.00 sati, APTF

Utorak 18.2.2020.

Farmaceutika II. - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova I. - 09.00 sati, učionica 217

Fiziologija - 13.00 sati FZS

Srijeda 19.2.2020.

Opća kemija sa stehiometrijom I - 13.00 sati, Rodoč

Organska kemija I - 10.00 sati, Rodoč

Organska kemija II - 12.00 sati, Rodoč

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, učionica 306

Legislativa lijekova i medicinskih proizvoda - 09.00 sati, učionica 306

Petak 21.2.2020.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Fizikalna kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Biokemija II - 09.00 sati, APTF

Farmaceutska kemija I. . - 09.00 sati, učionica 217

Analitika lijekova I.. - 09.00 sati, učionica 217