Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 12.2. do 16.2.

Ponedjeljak 12.2.2018.

Matematika - 09.00 sati - učionica 1-2
Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 1-2
Biokemija lijekova - 09.00 sati, učionica 1-2

Utorak 13.2.2018.

Anatomija čovjeka – 12.00 sati, Fakultet Zdravstvenih studija
Analitička kemija I. i II. 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Instrumentalne metode analize u farmaciji – 12.30 sati, Rodoč, učionica 210
Klinička farmacija – 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 14.2.2018.

Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju 11.00 sati –Klinika za infektivne bolesti
Kozmetologija - 11.00 sati – Klinika za infektivne bolesti
Zdravstvena ekologija – 09.00 sati – MF
Imunokemija s osnovama imunologije – 14.00 sati - MF, dvorana 5

Četvrtak 15.2.2018.

Fizikalna kemija I. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmakognozija I – 09.00 sati, učionica 1-4.
Oblikovanje lijekova II. – 09.00 sati, učionica 1-4.
Zdravstveno zakonodavstvo – 09.00 sati, učionica 1-4.

Petak 16.2.2018.

Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-4.
Farmaceutika II – 09.00 sati, učionica 1-4.
Klinička biokemija – 09.00 sati, učionica 1-4.