Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 11.7.2022 do 15.7.20022.

Ponedjeljak 11.7.2022.

Organska kemija I. i II. - 09.00 sati, kampus Rodoč

Farmaceutika II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova I - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Utorak 12.7.2022.

Fizikalna kemija II. - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Farmakologija I i II. - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija s farmakologijom - 08.30 sati, Medicinski fakultet

Srijeda 13.7.2022.

Molekularne metode analize u farmaciji i biokemiji - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Oblikovanje lijekova II - 09.00 sati, zgrada FPMOZ-a

Četvrtak 14.5.2022.

Patofiziologija s osnovama patologije - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Hitna laboratorijska dijagnostika - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Osnove hematologije s koagulacijom - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Analitička toksikologija - 08.15 sati, zgrada FPMOZ

Petak 15.5.2022.

Opća kemija I i II - 09.00 sati, Rodoč

Fiziologija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Biokemija prehrane - 09.00 sati, učionica 209

Farmaceutska kemija II. - 09.00 učionica 1-2