Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita za tjedan od 11.6. do 15.6.2018.

Utorak 12.6.2018.

Opća kemija sa stehiometrijom I. - 09.00 sati, učionica 302

Analitika lijekova I. - 09.00 sati, učionica 302

Analitička toksikologija - 09.00 sati, učionica 302

Srijeda 13.6.2018

Klinička biokemija - 09.00 sati, učionica 302,

Četvrtak 14.6.2018.

Terapijski sustavi  - 09.00 sati, učionica 302

Klinička farmacija - 09.00 sati, učionica 302

Petak 15.6.2018.

Opća kemija sa stehiometrijom II - 09.00 sati, učionica 302

Farmakognozija II - 09.00 sati, učionica 302

Magistralna receptura - 09.00 sati, učionica 302

Komunikacijske vještine - 16.00 sati, Filozofski fakultet