Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita

Ponedjeljak 19.2.2018.

Biologija stanice i genetika - 08.00 sati, učionica 1-4, usmeni ispit održati će se isti dan na Klinici za infektivne bolesti (predavaonica) u 11.00 sati, prvi na redu su studenti koji imaju samo usmeni dio ispita, Vujnović, Rako i Begić.
Odabrana poglavlja dermatofarmacije - 09.00 sati - učionica 315
Metodika znanstvenog rada i biomedicinska informatika - 09.00 sati - učionica 315

Utorak 20.2.2018.
Organska kemija 2 – 09.00 sati – učionica 307

Srijeda 21.2.2018.
Farmakologija I . i II. – 13.00 sati, MF
Farmakoterapija – 15.00 sati, Interno
Analitika lijekova I – 08.00 sati – učionica 1-4

Četvrtak 22.2.2018.
Biokemija I. – 09.00 sati, učionica 315
Farmakognozija 2. – 09.00 sati, učionica 315

Petak 23.2.2018.
Bioetika – 09.00 sati, učionica 1-4
Opća kemija sa stehiometrijom II. – 09.00 sati, učionica 1-4
Fizika – 09.00 sati, učionica 1-4
Farmaceutika I. – 09.00 sati, učionica 1-4
Analitička toksikologija – 09.00 sati, učionica 1-4
Farmaceutska kemija II. – 09.00 sati, učionica 1-4