Oglasna ploča

Raspored održavanja ispita

Srijeda 7.2.2018.

Fizika - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmakologija I. i II. - 12.00 sati - Medicinski fakultet

Farmakoterapija - 14.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti

 Četvrtak 8.2.2018.

Farmakognozija II, Fizikalna kemija II, Oblikovanje lijekova I,  - 09.00 sati, učionica 315

Petak 9.2.2018

Opća kemija sa stehiometrijom I. i II. - 09.00 sati, učionica 1-4

Farmaceutika I. - 09.00 sati, učionica 1-4

Magistralna receptura, Toksikologija - 09.00 sati, učionica 1-4

Mikrobiologija s parazitologijom I. i II. - 13.00 sati, učionica 307