Oglasna ploča

Raspored nastave za tjedan od 7.5 do 11.5.2018

I. godina

Predavanja iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom II održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno) svaki dan od 09.00 sati.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutska skrb održavati će se u fiziološkm laboratoriju na Medicinskom fakultetu svaki dan od 09.00 sati.