Oglasna ploča

Raspored nastave za tjedan od 20. 11. do 24. 11. 2017

II. godina

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II. održati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Studenti trebaju ponijeti i praktikum za vježbe.

V. godina

Predavanja iz kolegija Javno zdravstvo počinju u ponedjeljak 20.11. u 11.00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija. O rasporedu za ostale dane studente će obavijestiti profesor.

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I i Farmakologije II održati će se u petak 24.11. 2017. Mjesto i vrijeme ispita biti će objavljeni naknadno.