Oglasna ploča

,

Raspored nastave za tjedan od 12.12.2022. do 16.12.2022. godine – studij farmacije

I. godina

Predavanja iz kolegija Anatomija čovjeka nastavljaju se prema dogovorenom rasporedu a održavati će se u predavaonici 4 na Medicinskom fakultetu.

II. godina

Predavanja iz kolegija Organska kemija II počinju u ponedjeljak 12.12.2022. godine i održavati će se u kampusu Rodoč prema rasporedu postavljenom na Sumarumu.

Ispit iz kolegija Analitička kemija II održati će se u ponedjeljak 12.12.2022 u 08.30 sati u učionici 013 u kampusu Rodoč.

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutika I. počinju u ponedjeljak u 09.00 sati u učionici 302 na FPMOZU raspored za ostale dane biti će na Sumarumu.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Biokemija lijekova počinju u ponedjeljak 12.12.2022. godine i održavati će se u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu. Raspored za nastavu i vježbe objavljen je na Sumarumu.

Ispit iz kolegija Oblikovanje lijekova I. održati će se u ponedjeljak 12.12.2022 u 12.00 sati u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta.

V. godina

Predavanja iz kolegija Legislativa lijekova i biomedicinskih proizvoda počinju u srijedu 14.12.2022. godine i održavati će se prema sljedećem rasporedu:

srijeda 14.12.2022 - 09.00 sati
četvrtak 15.12.2022 - 09.00 sati
petak 16.12.2022 - 09.00 sati - učionica 2-2 (iznad Skripte)