Oglasna ploča

Raspored ispita za tjedan od 17.6. do 21.6.2019.

Ponedjeljak 17.6.2019.

Engleski jezik - 10.00 sati, učionica 108

Anatomija - 09.00 sati, Medicinski fakultet

Klinička farmacija - 09.00 sati, dekanat

Utorak 18.6.2019.

Engleski jezik 10.00 sati, učionica 108

Organska kemija II. - 09.00 sati - Rodoč

Srijeda 19.6.2019.

Analitička kemija I. i II. - 09.00 sati, Rodoč

Instrumentne metode analize u farmaciji - 09.00 sati, Rodoč

Biokemija lijekova  - 09.00 sati, učionica 306

Terapijski sustavi - 09.00 sati, učionica 306

Petak 21.6.2019.

Opća kemija sa stehiometrijom I. - 09.00 sati, učionica 217

Fizikalna kemija I - 09.00 sati, učionica 217

Imunokemija s osnovama imunologije - 09.00 sati, učionica 217

Farmaceutska kemija I. - 09.00 sati, učionica 217

Oblikovanje lijekova II. - 09.00 sati, učionica 217