Oglasna ploča

Prezentacija programa američkih stipendija

Godišnja prezentacija programa američkih stipendija - Education USA - mogućnosti nastavka školovanja u SAD-u
održati će se na našem Sveučilištu 1.6.2017. u 13:30  na Filozofskom fakultetu, amfiteatar A. B. Šimić (br. 12).