Oglasna ploča

Poziv na gostujuće predavanje

Studij Kemije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Vas sa zadovoljstvom poziva na predavanje koje će održati dr. sc. Zrinka Kovarik sa Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.
Predavanje na temu "Kemijska toksikologija" namijenjeno je studentima kao i svim ostalim zainteresiranim.
Predavanje će se održati u petak 12.04.2024. godine u 11:00 sati, amfiteatar A. B. Šimić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.