Oglasna ploča

,

ODRŽAN 2. ZNANSTVENI SIMPOZIJ BH COCHRANEA – COCHRANE ZA SVE

U petak 17. siječnja 2020. godine u velikom amfiteatru Medicinskog fakulteta održan je 2. BH znanstveni simpozij u organizaciji bosanskohercegovačkog ogranka Cochranea, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a uz potporu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao partnerske organizacije.
Tema ovogodišnjeg simpozija bila je "Cochrane za sve", a na jednom je mjestu okupila stručnjake iz hrvatskog ogranka Cochranea, doc. dr. sc. Irenu Zakarija Grković, dr. sc. Tanju Poklepović Peričić i doc. dr. sc. Goran Poropat. “Često se nepotrebno koriste lijekovi i provode se intervencije za koje nema znanstvenih dokaza, a koje ne samo da opterećuju državni proračun, nego mogu biti potencijalno opasne za pacijente. Potrebno je da sve što se u zdravstvu koristi bude dokazano i korisno i pritom neštetno za naše pacijente”, utvrdila je Zakarija Grković. Dr.sc. Tina Poklepović Peričić kazala je kako Cochrane velike napore ulaže u educiranje pacijenata na način da potiče komunikaciju između liječnika i pacijenta, kako bi pacijenti postali aktivni i odgovorni sudionici u odlučivanju o zdravlju.
“Obzirom da je 21. stoljeće prepoznato kao stoljeće pacijenta u tom se smislu ulaganje u zdravlje promatra kroz perspektivu ulaganja u znanje. Jedno educirano građanstvo prepoznaje se kao pokretačka snaga svih demokratskih društava i u tom smislu educiramo pacijente, ali i širu javnost kroz razne izvore”, kazala je Poklepović Peričić.

Po njezinim riječima, vrlo je važno da pacijenti znaju što i kada pitati kako bi ih se na taj način potaklo na komunikaciju s liječnikom.

Cochrane Bosna i Hercegovina službeno je osnovan 12. svibnja 2018. godine pri Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Mostaru kao podružnica Cochrane Hrvatska. Riječ je o globalnoj neovisnoj mreži profesionalnih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednog zajedničkog cilja – izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda. Uz mnoštvo partnera ističe se i Farmaceutski fakultet koji s ovom organizacijom blisko surađuje.