Oglasna ploča

Obavijest o nastupnom predavanju

O B A V I J E S T

Dr. sc. Marija Miloš, u postupku izbora u znanstveno – nastavno zvanje docent, održat će nastupno predavanje na temu:

„ Hitna laboratorijska dijagnostika pacijenta koji krvari “

na  Farmaceutskom fakultete Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb, dana 1.7.2019. god. (ponedjeljak), s početkom u 10,00 sati.

Odluka o provedbi nastupnog predavanja.