Oglasna ploča

Natječaj za Sveučilište u Gracu

Otvoren je natječaj za Sveučilište u Gracu, Austrija, za studentsku mobilnost za 4 stipendije u trajanju od 5 mjeseci za akademsku godinu 2020./2021. u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti za mobilnost.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25. ožujka 2020. do 15:00 sati.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

Prijavni obrazac ;
CV;
Motivacijsko pismo (engleski jezik);
Potvrdu o znanju engleskog ili njemačkog jezika B2 (zavisno od obaranog jezika na kojem student želi slušati odabrane kolegije);
Prijepis ocjena (svih studijskih ciklusa) s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
Ugovor o učenju (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju).

za dokumente javiti se u ured za međunarodnu suradnju Farmaceutskog fakulteta.

Preporuka studentima:

pogledati na stranici Sveučilišta u Gracu https://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/ mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o ponuđenim kolegijima na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećoj poveznici https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage.