Oglasna ploča

Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Mostaru u ljetnom semestru 2022./2023. i zimskom 2023./2024.

Otvoren je natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne i trening mobilnosti u okviru Erasmus+ KA107/171 programa za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. i zimski u akademskoj godini 2023./2024. Popis visokoškolskih insitucija na koje se može prijaviti može se pronaći u tablici.

 • Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju trebaju dostaviti na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
 1. Prijavni obrazac – potpisan,
 2. CV ili novu verziju putem sljedeće poveznice https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en,
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik),
 4. Pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje,
 5. Ugovor o mobilnosti za držanje nastave / trening - popunjen i potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe s ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (ako mobilnost bude odobrena ugovor potpisuje i Prorektorica za međunarodnu suradnju).
 6. Potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2)
 7. Kopija putne isprave.

Sastavni dio ovog Natječaja su tablice kriterija za držanje nastave i trening sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane.

 • Napomena:
 • Potrebno pripaziti da se prijava odnosi na odgovarajuće područje kandidata te da bude poslana u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument.
 • Prijave dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.
 • Prednost će se dati kandidatima s manjim brojem ostvarenih mobilnosti.

Više na stranici Sveučilišta u Mostaru : https://www.sum.ba/objave/medunarodna-suradnja-obavijesti/natjecaj-za-mobilnost-osoblja-sveucilista-u-mostaru-u-ljetnom-semestru-20222023/