Oglasna ploča

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za uspjeh u studiranju potrebno je dostaviti najkasnije do 12. studenog 2019. godine u tajništvo Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta potrebno je dostaviti najkasnije do 20. studenog 2019. godine na adresu Sveučilište u Mostaru, Rektorat, Trg hrvatskih velikana 1., 88000 Mostar, s naznakom ,,Za Rektorovu nagradu".

Natječaj za dodjelu i Odluka o pokretanju Rektorove nagrade

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi