Oglasna ploča

MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA

Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru, organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se održati u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić u razdoblju od 3. do 15. lipnja 2019. godine. Prijaviti se mogu svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovanjem u Međunarodnoj ljetnoj školi studenti mogu ostvariti 7.5 ECTS bodova. Ljetna škola organizira se kroz dva kolegija:

  • Ljudska prava (The Most serious of International Crimes)  i
  • Socijalno poduzetništvo (Social Entrepreneurship).

1.       Ljetna škola tolerancije u suradnji sa Sveučilištem Milano-Bococca, Italija će se održati u Sarajevu  u razdoblju od 16. do 22. rujna 2019. – prijave se primaju do 10. lipnja 2019.

2.       Ljetna škola u suradnji  s University of South-Eastern Norway, Norveška i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru  će se održati u  razdoblju  od 3. do 15. lipnja 2019. - prijave se primaju do 1svibnja 2019.

Prijavni obrazac kao i detaljnije informacije postavljene su na stranici:   https://www.usn.no/english/academics/how-to-apply/applications-for-international-summer-schools/ ili na stranici www.usn.no International Summer School in Mostar.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 1. svibnja 2019. godine.