Oglasna ploča

INFORMACIJE O STIPENDIJAMA ZA STUDENTE

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje studentima za potrebe njihova obrazovanja I profesionalnoga usavršavanja.

 

Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je mnogostruk:

  • otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno
  • doprinose povećanju akademske mobilnosti i demokratizaciji visokog obrazovanja
  • potiču uspostavljanje suradnje između sveučilišta i predstavnika vladinog i nevladinog sektora
  • omogućuju bolju povezanost Sveučilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, naobrazbe kadra potrebnog svim sektorima
  • otvaraju pristup visokom obrazovanju svima prema sposobnostima pridonoseći na taj način poštivanju ljudskog prava na visoko obrazovanje
  • otvaraju put pokretljivosti studenata unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire.

 

Stipendije studentima dodjeljuju razne institucije. U tablici je popis nekih od njih, kao i link na kojemu se mogu naći korisne informacije.

NAZIV INSTITUCIJE KONTAKT/INFO
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske https://hrvatiizvanrh.gov.hr/
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti www.fmon.gov.ba
Posavska županija https://www.zupanijaposavska.ba/
Hercegbosanska županija https://www.vladahbz.com/
Hercegovačko-neretvanska županija https://monkshnk.gov.ba/
Grad Mostar www.mostar.ba
Grad Čapljina www.capljina.ba
Općina Čitluk www.citluk.ba
Općina Jablanica www.jablanica.ba
Općina Neum www.neum.ba
Općina Prozor-Rama https://www.prozor-rama.org/
Općina Stolac https://www.stolac.gov.ba/
Grad Ljubuški www.ljubuski.ba
Općina Posušje opcina.posusje.gs@tel.net.ba
Grad Široki Brijeg http://www.sirokibrijeg.ba/index.php
Općina Tomislavgrad www.tomislavgrad.gov.ba
Općina Busovača www.opcina-busovaca.com
Općina Donji Vakuf www.donji-vakuf-vakuf.ba
Općina Kreševo opcina@kresevo.ba
Općina Travnik https://opcinatravnik.com.ba/ba/
Općina Novi Travnik www.ont.gov.ba
Općina Vitez http://www.opcinavitez.info/
Općina Jajce https://www.opcina-jajce.ba/
Općina Sanski Most https://www.sanskimost.gov.ba/