Oglasna ploča

FARMACIJA – Raspored predavanja za tjedan od 17.10. do 21.10.2022. godine

I. godina - Matematika

Ponedjeljak 17.10.2022. - 08.00 sati - kampus Rodoč (zgrada FPMOZ-a)

II. godina - Mikrobiologija s parazitologijom I.

Predavanja iz kolegija Mikrobiologija s parazitologijom I. počinju u ponedjeljak u 12.00 sati i održavati će se  na APTF-u. Termini za ostale dane dogovoriti će se sa profesoricom.

III. godina - Odabrana poglavlja dermatofarmacije

Ponedjeljak 17.10.2022.  - 13.00 sati, učionica 28, Filozofski fakultet

Utorak 18.10.2022. - 13.00 sati, FPMOZ

IV. godina - Analitika lijekova I.

Ponedjeljak 17.10.2022.  - 10.00 sati, čitaonica Ekonomski fakultet

Utorak 18.10.2022 - 09.00 do 13.00 sati , čitaonica EF od 13.00 do 14.00 sati učionica 9, Ekonomski fakultet

Srijeda 19.10.2022. - 09.00 sati, čitaonica EF

V. godina  - Kozmetologija

Predavanja iz kolegija Kozmetologija počinju u ponedjeljak u 09.00 sati i održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno). Termini za ostale dane dogovoriti će se sa profesoricom.