Oglasna ploča

3. MOSTARSKI FARMACEUTSKI DANI

Povodom obilježavanja 3. Mostarskih farmaceutskih dana na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 12. lipnja 2023. godine u 13:00 sati održat će se edukacija pod nazivom "Fitoterapijska podrška liječenju bolesti probavnog sustava", u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Edukacija je namijenjena magistrima farmacije te će je Komora magistara farmacije FBiH bodovati s 1,5 bodova.
Edukacija je u potpunosti besplatna za sve sudionike!
Prijaviti se možete na službeni mail Fakulteta: farf@sum.ba

PROGRAM EDUKACIJE
13:00
prof. dr. sc. Ivica Brizić, dekan Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Uvodna riječ
13:05-13:50
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, predstojnica Zavoda za farmakognoziju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Fitoterapijska podrška liječenju bolesti probavnog sustava
14:00-14:30
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević
Marta Mandić, mag. pharm.
RADIONICA
14:30-15:00
Nevena Ćorić, mag. preh. teh., univ. spec. nutr. Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Prehrana kod upalnih bolesti crijeva
15:15-15:45
Ana Zovko, univ. mag. pharm., spec. Zdravstvena ustanova "AFARM"
Ljekarničke intervencije kod bolesti probavnog sustava

Radujemo se Vašem dolasku!