Archives for 17 Nov,2023

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja nastave za tjedan od 20.11. do 24.11.2023. za sve studije i godine

  • studij Farmacije

I. godina

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I počinju u ponedjeljak 20.11.2023. godine u održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu . Raspored vježbi i grupa nalazi se na Sumarumu.

III. godina

Ispit iz kolegija Odabrana poglavlja dermatofarmacije održati će se u ponedjeljak 20.11.2023. godine u 08.15 sati u učionici 1-2.

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se na Medicinskom fakultetu prema rasporedu objavljenom na Sumarumu.

ponedjeljak 20.11. - 08.30 sati do 14.30 sati - Fiziološki praktikum
utorak 21.11 - 8.30 sati do 10 sati, dvorana 3 i od 10.00 do 12.45 sati - Fiziološki praktikum
srijeda 22.11. - 08.30 sati do 12.00 sati - Fiziološki praktikum
četvrtak 23.11 - 8.30 sati do 12.45. sati - Fiziološki praktikum
petak 24.11 - 8.30 sati do 13.00 sati - Fiziološki praktikum i od 13.30 do 14.15 sati dvorana 5

IV. godina

Predavanja iz kolegija Ekonomika u farmaciji održavati će se na APTF-u . Predavanja u ponedjeljak 20.11.2023. počinju u 09.00 sati.

V. godina

Ispit iz kolegija Legislativa lijekova i biomedicinskih proizvoda održati će se u ponedjeljak 20.11.2023. godine u 08.15 sati u učionici 1-2.

Predavanja iz kolegija Ljekarnička skrb počinju u ponedjeljak 20.11.2023. godine i održavati će se prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak 20.11. - 09.15 sati, čitaonica Ekonomskog fakulteta
utorak 21.11 - 09.00 sati do 12.00 sati, učionica 104 FSRE, od 12.00 sati, učionica
srijeda 22.11. - 09.00 sati
četvrtak 23.11 - 09.00 sati, čitaonica Ekonomskog fakulteta
petak 24.11 - 09.00 sati, čitaonica Ekonomskog fakulteta

 

Read More