Archives for 21 Sep,2023

You are browsing the site archives by date.

Raspored održavanja obrana diplomskih radova za petak 22.9.2023. godine

Javna obrana diplomskog rada studentice Dajane Prlić pod naslovom: “Homeostaza željeza kod pacijenata na dijalizi” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 10.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Nikoline Bošković pod naslovom: “Usporedba serumskih koncentracija cistatina C na analizatorima Alinity CI I BNII System” održat će se u petak 22. rujna 2023. godine u 10.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Anamarije Vujnović pod naslovom: “Hiperuricemija kao čimbenik rizika za razvoj hipertenzije” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 11.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivica Brizić, red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red.prof. (članica i mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Ane Džolan pod naslovom: “Upotreba salicilne kiseline u lokalnoj terapiji akne vulgaris ” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 11.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Danijel Pravdić red.prof. (predsjednik Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof. (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv. prof. (članica)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Sare Galić pod naslovom: “ Učinci retinola na smanjenje znakova starenja kože” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof.  (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Danijel Pravdić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

Javna obrana diplomskog rada studentice Jelene Kožul pod naslovom: “ Adherencija pacijenata pri primjeni inhalera u terapiji astme” održat će se u petak, 22. rujna 2023. godine u 12.30 sati na Medicinskom fakultetu u dvorani 2.

Povjerenstvo:
1. dr. sc. Ivanka Mikulić, izv.prof. (predsjednica Povjerenstva)
2. dr. sc. Monika Tomić, red. prof.  (članica i ko-mentor)
3. dr. sc. Danijel pravdić, red.prof. (član)

_______________________________________________________

 

 

Read More