Archives for 15 Jul,2023

You are browsing the site archives by date.

Rezultati razredbenog postupka za studij Farmacije za upis u akademsku 2023./2024. godinu

Na službenoj listi koju možete vidjeti na linku : https://upisi.sum.ba/rang_lista/256  pristupnici u rangu od 1 do 25 (uključujući i broj 25) ostvarili su pravo upisa u studij farmacije.

Službenu listu za pristupnike sa liste za strane državljane možete vidjeti na linku: https://upisi.sum.ba/rang_lista/257 pristupnici u rangu od 1 do 5 (uključujući i broj 5) ostvarili su pravo upisa u studij farmacije.

Upute o upisima pristupnici će moći vidjeti na mrežnim stranicama fakulteta. Svaki kandidat će na e-mail adresu dobiti upute o načinu upisa.

Pristupnik koji ne upiše studij do naznačenog roka za upis, gubi pravo upisa, a slijedeći kandidat na rang listi ostvaruje pravo upisa.

Uvid u testove pristupnici mogu izvršiti u utorak 18.7.2023. u vremenu od 08.30 do 10.00 sati u dekanatu Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Read More