Archives for 3 Dec,2021

You are browsing the site archives by date.

Raspored predavanja i ispita za tjedan od 6.12. do 10.12.2021.

I. godina

Ispit iz kolegija Matematika održati će se u ponedjeljak 6.12.2021. u 08.00 sati u kampusu Rodoč.

Predavanja iz kolegija Anatomija čovjeka održavati će se u anatomskom praktikumu Medicinskog fakulteta prema rasporedu kojeg možete preuzeti ovdje.

Ispit iz kolegija Analitička kemija II održati će se u petak 10.12.2021. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

III. godina

Ispit iz kolegija Farmaceutika održati će se u srijedu 8.12.2021. godine u 08.00 sati. Mjesto će biti objavljeno naknadno.

Predavanja iz kolegija Klinička biokemija održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (intereno) prema rasporedu.

IV. godina

Ispit iz kolegija Analitika lijekova I. održati će se u petak 10.12.2021. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

V. godina

Ispit iz kolegija Klinička farmacija s farmakoterapijom održati će se u petak 10.12.2021. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

 

Read More