Archives for 22 Apr,2021

You are browsing the site archives by date.

CMBEBIH – međunarodna konferencije o medicinskom i biološkom inženjeringu

Četvrta međunarodna konferencija za medicinski i biološki inženjering održava se u organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (SUM), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci te Društva za medicinski i biološki inženjering u BiH.

Predsjedatelj CMBEBiH-a Almir Badnjević istaknuo je kako su teme konferencije posvećene primjeni današnjih tehnologija i umjetne inteligencije u svim zdravstvenim aspektima koji postoje.

Prodekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Tamer Bego istaknuo je kako ova konferencija svake dvije godine postiže velike i ekstremne kvalitete u smislu angažiranih stručnjaka. Dodao je kako je ova konferencija jedna od najvećih, ako ne i najveća u jugoistočnoj Europi.

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević istaknula je kako je sigurna da će znanja i iskustva koje će eminentni stručnjaci kroz naredna tri dana dijeliti, nakon ove konferencije biti i primijenjeni na živote svih nas.

Dekanica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (SUM) Monika Tomić smatra kako bi se iz ovako velike konferencije mogla izroditi neka ideja koja će pomoći u očuvanju ljudskog zdravlja, ali i života općenito te kako je sretna što je Farmaceutski fakultet SUM-a suorganizator, a ujedno i domaćin 4. međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inženjeringu, zajedno sa svojim kolegama iz Banje Luke i Sarajeva

Inače, do sada su u BiH organizirana tri skupa, a po prvi puta domaćin je Sveučilište u Mostaru sa svojim Farmaceutskim fakultetom.

Misija konferencije je uvođenje, promoviranje i unaprjeđenje teorije i prakse tehničkih znanosti, odnosno uvođenje tehnologije u medicinu i biologiju, služeći kao forum za razmjenu informacija između zdravstvenih radnika, znanstvenika šire javnosti.

Konferencija koja traje do subote, 24. travnja, održavat će se u virtualnom obliku zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom Covida-19, a podržana je od strane svjetskih organizacija kao što su Međunarodna federacija za medicinski i biološki inženjering (IFMBE), Europska alijansa za medicinski i biološki inženjering i znanost (EAMBES) i IEEE.

 

Više o konferenciji možete pogledati na https://cmbebih.com/

Fotografije sa otvaranja konferencije:

 

 

 

Read More