Archives for 16 Jul,2018

You are browsing the site archives by date.

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru 2018 – 2023 bit će održana u amfiteatru Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u utorak, 17. srpnja 2018. godine, s početkom u 11.00 sati.

Sve dosadašnje aktivnosti i postignuti stupanj razvoja, svijest o nužnosti transformacije Sveučilišta, dinamične promjene u okruženju, čvrsto opredjeljenje za integriranje u Europski istraživački prostor i Europski prostor visokog obrazovanja nametnuli su potrebu za izradom strategije razvitka Sveučilišta za naredno petogodišnje razdoblje. Uvažavajući sva iskustva u provedbi Strategije u proteklom razdoblju, za naredno petogodišnje razdoblje se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavne strateška područja i ciljeve i zadatke kao i željeni rezultat.

Dokument nacrta Strategija razvoja Sveučilišta u Mostaru možete preuzeti ovdje.

Read More