Oglasna ploča

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta.

SVEUČILIŠTE U  MOSTARU

REKTOR

Ur. broj: 01-1739/17

Mostar, 4. listopada 2017. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima  Sveučilišta u Mostaru ( ur. broj: 01-1688/15 od 25. rujna 2015. godine), Rektor Sveučilišta u Mostaru, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta.

I.

Rektorova nagrada dodjeljuje se za rezultate ostvarene u prethodnoj akademskoj 2016./2017. godini.

Rektorova nagrada za šport, studenski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta dodjeljuje sa najviše za troje kandidata.

II.

Kandidati  uz prijavu za Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o statusu studenta,
  • prijepis ocjena s navedenim prosjekom iz prethodne akademske godine i
  • odgovarajuće potvrde (dokaze) i pisana obrazloženja u ovisnosti od područja za koje se natječu.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Rektorat

Trg hrvatskih velikana 1.

88000 Mostar

S naznakom  „Za Rektorovu nagradu“

Natječaj je otvoren od 5. - 25. listopada 2017. godine i objavljen je na web stranicama i oglasnim pločama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                                             Rektor

                                                                                                        Prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.