admin

admin

Raspored predavanja za tjedan od 19. do 23.11.2019. godine

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.  - vježbe

Vježbe iz kolegija Opća kemija sa stehiometrijom I. održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

II. godina - Analitička kemija I. - vježbe

Utorak 19.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Srijeda 20.11.2019. - 13.30 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Četvrtak 21.11.2019. - 09.15 sati, FPMOZ kampus Rodoč
Petak 22.11.2019.- 09.15 sati, učionica 307 (FPMOZ kampus Mostar)

III i IV. godina - Osnove hematologije s koagulacijom

Utorak 19.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Srijeda 20.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 21.11.2019. - 09.00 sati, Klinika za unutarnje bolesti (Interno)
Petak 22.11.2019. -  09.00 sati, dvorana 104, FSRE

Read More

Tečaj trajne izobrazbe/edukacije “Što i kako preporučiti bolesniku s aknama”

S V E U Č I L I Š T E  U  M O S T A R U
F A R M C E U T S K I   F A K U L T E T

Organizira tečaj trajne izobrazbe/edukacije
ŠTO I KAKO PREPORUČITI BOLESNIKU S AKNAMA

Teme i predavači:
1. Prof.dr.sc. Monika Tomić: Zašto akne?
2. Dr. med. Marina Čović: Akne - bolest ili kozmetički problem
3. Prof.dr.sc. Dubravka Šimić: Liječenje akne – što i kada preporučiti
4. Ana Mehmedbegović -Vichy: Normaderm Phitosolution – novost u liječenju akne
5. Marija Mikulić Čuljak: Korektivni „make-up“ kože sklone aknama (prikaz nanošenja korektivne kozmetike u bolesnika s aknom)

Tečaj će se održati u četvrtak, 21.11.2019., u Ljetnikovcu Radobolja (Ilići) s početkom u 18,30h.
TEČAJ ĆE BODOVATI STRUKOVNA KOMORA

Read More
,

Raspored održavanja nastave za tjedan od 11.11. do 15.11.2019. god.

I. godina - Opća kemija sa stehiometrijom I.

Ponedjeljak 11.11.2019. - 13.15 sati, učionica 307
Utorak 12.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Srijeda 13.11.2019. - 12.30 sati, učionica 302
Četvrtak 14.11.2019. - 12.30 sati,
Petak 15.11.2019. - 12.30 sati, učionica 208

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 306
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina - Klinička farmacija

Ponedjeljak 11.11.2019. - 09.00 sati, učionica 104, FSRE
Utorak 12.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 13.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 14.11.2019. - 09.00 sati, amfiteatar 13, Filozofski fakultet
Petak 15.11.2019.- 09.00 sati, učionica 307

Read More

Elektronički identiteti studenata

U sklopu projekta autorizacijske i autentikacijske infrastrukture Sveučilišta u Mostaru kreirani su elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.

Od 4. studenoga 2019. prijave u ISS i Studomat bit će moguće samo putem elektroničkog identiteta.

Elektronički identiteti će se, između ostaloga, koristiti i za prijave u sustave kao što su Informacijski sustav Sveučilišta, sustavi za e-učenje, Studomat i ostali.

Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti trebaju preuzeti svoje elektroničke identitete.

Elektronički identiteti mogu se preuzeti sa sljedeće stranice. Možete pogledati kratke upute za preuzimanje identiteta.

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti u referadu fakulteta.

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedan od 4.11. do 8.11.2019.

I. godina

Ispit iz kolegija Prva pomoć održati će se u petak 8.11.2019. u 11.00 sati u učionici 0-1.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija I. održavati će se u laboratoriju na Medicinskom fakultetu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Predavanja iz kolegija Bioetika počinju u ponedjeljak 4.11. 2019. u 13.00 sati u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti. Ostale da ne predavanja će se održavati od 16.30 sati.

III. godina - Farmaceutika I.

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.30 sati, dvorana 104, FSRE
Utorak 5.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Srijeda 6.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, dvorana 104, FSRE
Petak 8.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307

IV. godina - biokemija 

Ponedjeljak 4.11.2019. - 09.00 sati, učionica 302
Utorak 5.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Srijeda 6.11.2019. - vježbe, mikrobiološki laboratorij MF
Četvrtak 7.11.2019. - 09.00 sati, učionica 307
Petak 8.11.2019.- 09.00 sati, učionica 306

V. godina

Ispit iz kolegija Zdravstveno zakonodavstvo održati će se u četvrtak 7.11.2019. u 16.00 sati u učionici 0-1.

Read More

Raspored održavanja nastave za tjedna od 28.10. do 1.11.2019.

I. godina - Prva pomoć i sigurnost u laboratoriju

Ponedjeljak 28.10.2019. - 13.30 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić
Utorak 29.10.2019. - 13.00 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić
Srijeda 30.10.2019.  - 12.30 sati, FPMOZ, učionica 302
Četvrtak 31.10.2019. - 12.00 sati, Filozofski fakultet, amfiteatar A.B. Šimić

II. godina - Fizikalna kemija I

Subota 26.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Iinterno)
Ponedjeljak 28.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Utorak 29.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Srijeda 30.10.2019. - 09.00 sati, učionica 307 (FPMOZ)
Četvrtak 31.10.2019. - 09.00 sati, čitaonica Ekonomski fakultet

IV. godina - Biokemija lijekova

Ponedjeljak 28.10.2019. - 09.00 sati, učionica 9, Ekonomski fakultet
Utorak 29.10.2019. - 09.00 sati, amfiteatar Ekonomskog fakulteta
Srijeda 30.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)
Četvrtak 31.10.2019. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

 

Read More

Poziv za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima u akademskoj 2018./2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti dodjeljuje jednokratnu podršku najboljim studentima, državljanima BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u FBIH, čiji je uspjeh ostvaren u akademskoj 2018./2019. godini.

Prijave se primaju u Tajništvu fakulteta do 4. studenoga 2019. godine.

Uvijete možete vidjeti na liku  Poziv za kandidiranje - podrška FMOZ

 

Read More

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za uspjeh u studiranju potrebno je dostaviti najkasnije do 12. studenog 2019. godine u tajništvo Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta potrebno je dostaviti najkasnije do 20. studenog 2019. godine na adresu Sveučilište u Mostaru, Rektorat, Trg hrvatskih velikana 1., 88000 Mostar, s naznakom ,,Za Rektorovu nagradu".

Natječaj za dodjelu i Odluka o pokretanju Rektorove nagrade

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rektorovoj nagradi

Read More
,

Obavijest o upisu u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavještavaju se e studente 1. i 2. godine studija kako su upisi u grupe iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u utorak 29.listopada 2019. godine u amfiteatru "Sokrat" na Filozofskom fakultetu.
Prva godina imati će i uvodno predavanje sa početkom u 18:30 sati dok će druga godina studija imati samo upise u grupe u 18:00 sati. Dolazak ulazi u evidenciju nastave a dolazak je obavezan.

Obavijest

Read More