Događaji/vijesti

ODRŽAN 4. KONGRES FARMACEUTA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Sarajevu je u razdoblju od 10. 10. 2019. do 13. 10. 2019. održan 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini, s međunarodnim učešćem, a u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH, Farmaceutskog društva RS, te Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, i Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.
Kongres je bio prilika za stjecanje novih znanja i trajnih edukacija, razmjenu gospodarskih i stručnih iskustava, a bio je popraćen s više od 1000 sudionika, te je okupio ogroman broj predavača iz područja biomedicine i zdravstva.
Predsjednica Znanstvenog odbora kongresa, dekanica Farmaceutskog fakulteta u Mostaru, dr. sc. Monika Tomić, red. prof. imala je čast otvoriti kongres na svečanoj ceremoniji otvaranja.
Profesorica Tomić istaknula je ulogu modernog farmaceuta u svjetlu teme kongresa Novi trendovi u farmaciji ističući kako je posao magistra farmacije danas znatno drugačiji u odnosu na ustaljenu sliku farmaceuta iz prošlog stoljeća.
Na kongresu su kao aktivni predavači sudjelovali asistenti i profesori Farmaceutskog fakulteta u Mostaru sa svojim usmenim predavanjima i poster prezentacijama, koji su privukli izuzetan interes.
Osim toga, u okviru održavanja kongresa održan je i okrugli stol na temu budućnosti farmacije u BiH, čiji će zaključci biti poslani relevantnim regulatornim institucijama iz područja biomedicine i zdravstva.