Razredbeni ispit

RAZREDBENI POSTUPAK ZA AKADEMSKU 2019./2020. GODINU - II. rujanski rok

Razredbeni postupak -II. rujanski rok održati će se 10.9. 2019. godine u 09.00 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Pravo pristupa na razredbeni postupak imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu.

Prijave za polaganje razredbenog postupka - II. rujanski rok, primaju se od 2. rujna do 7. rujna 2019. (ne uključujući 7.9.2019.) godine u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 09.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati.

Razredbeni ispit se organizira samo za pristupnike sa BiH državljanstvom.

Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog ispita:

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju

b) svjedodžba o maturi

c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)

d) potvrda o prebivalištu

e) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima

f) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta :

    UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak“

 g) popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular preuzimate na fakultetu)

Pristupnici mogu predati ovjerene kopije dokumenata i potvrdu s fakulteta na kojemu su originalni dokumenti ukoliko predaju dokumente na više fakulteta.

Dokumente poslane poštom nećemo uvažavati.

Razredbeni postupak temelji se na:

- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi,

- razredbenom ispitu, provjera znanja testom,

Predmeti iz koji se polaže razredbeni ispit su: matematika, kemija i biologija.

Pristupnik na razredbenom postupku može steći najviše 1000 bodova, i to: na temelju uspjeha u srednjem obrazovanju najviše 400 bodova, a na temelju provjere znanja na razredbenom ispitu najviše 600 bodova.

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od 3 mjeseca.

Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni postupak, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novčanih sredstava.

Studenti koji steknu pravo upisa na rujanskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 16. do 21. rujna 2019. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 09.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati., u protivnom gube pravo upisa).