Upute za pristupnike razredbenog ispita 2018./2019. akademske godine.

Farmaceutski fakultet

Sveučilište u Mostaru

Upute za razredbeni ispit 2018./2019.

 

Razredbeni  ispit održat će se u petak  13. srpnja 2018.  godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s početkom u 14.00 sati i trajati će 3 sata.

 

  • Pristupnici moraju doći najkasnije u 13.30 sati na Medicinski fakultet gdje će na vratima naći spisak pristupnika raspoređenih po dvoranama.
  • Pristupnici moraju doći pristojno odjeveni sukladno akademskoj ustanovi u koju ulaze.

( bez kratkih hlača, suknji dužine iznad koljena, majica sa tankim naramenicama).

  • Pristupnik je dužan radi identifikacije na ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnome neće moći pristupiti ispitu. Osobni dokument pristupnik je dužan držati na stolu cijelo vrijeme ispita.
  • Prilikom prozivke i ulaska u prostoriju pristupnik ostavlja stvari na za to predviđeno mjesto i sjeda na sljedeće slobodno mjesto.
  • Pristupnik uz sebe smije imati bocu sa vodom, suhu olovku, kemijsku, gumicu i kalkulator (džepno računalo)*. Tablicu periodnog sustava pristupnik će dobiti u koverti sa ostalim materijalom za razredbeni ispit.
  • Pristupnik je dužan provjeriti da li je primio kompletne materijale za razredbeni ispit što uključuje, obrazac za odgovore, tri ispitna testa, periodni sustav elemenata i prazni papir za bilješke
  • Prilikom odgovaranja zatamniti suhom olovkom polje i tek kad budete sigurni u Vaš odgovor polje zatamniti i kemijskom olovkom. Prilikom ispravka odgovora, netočan odgovor prekrižiti i staviti svoje inicijale. Dopušteno je brisanje odgovora dok je još zatamnjeno suhom olovkom.

Pristupnik mora pažljivo pratiti upute osoba koje će biti na razredbenom ispitu.

Pristupnik koji bude imao pitanje dužan je podići ruku i pričekati dok netko od voditelja ispita dođe do njega.

 

*

I.
Dozvoljeno je koristiti džepno računalo tipa Scientific koje,
može imati: - eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)
- logaritamsku funkciju (tipka log x)
- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),
a ne smije imati mogućnost:
- bežičnog povezivanja s drugim uređajem
- uporabe memorijske kartice
- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)
- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH)
- deriviranja i integriranja
II.
Džepno će računalo biti pregledano prije ispita.