UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

 

Rezultate razredbenog ispita možete provjeriti ovdje.

 

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI

Upisi u I. godinu studija u prvom upisnom roku provodit će se
16. i 17. srpnja 2018. godine – BiH državljani
18. srpnja 2018. godine – strani državljani

od 09.00 do 13.00 sati u referadi Farmaceutskog fakulteta

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

a)      svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b)      svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
c)      izvadak iz matične knjige rođenih
d)      liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
e)      potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
f)       dvije iste slike za indeks formata 4x6 cm
g)      indeks i formulare studenti će kupiti u kopirnici na FPMOZ-u
(naglasiti da je za Farmaceutski fakultet)
h)      dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).
Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Svi dokumenti moraju biti originali.

Redoviti studenti koji su na listi uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 200 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta  UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231909479

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta  UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231909479

Redoviti studenti – strani državljani koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231909479