Upisi – Kozmetologija

Pravo pristupa razredbenom postupku imaju sve osobe koje su uspješno završile četverogodišnju srednju školu.

Prijave za II. (rujanski) razredbeni rok  primaju se od  29. kolovoza do 9. rujna 2022. godine  u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 9.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati ili slanjem skeniranih dokumenata na mail upisi@farf.sum.ba  (sa naznakom za studij Kozmetologije)
Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2022./2023. godini  na II. (rujanskom) roku upisuje ukupno 8 studenata na sveučilišni preddiplomski studij Kozmetologije.

Studenti se u prvu godinu studija akademske 2022./2023. godine upisuju se u statusu:

  1. redoviti studenti, za koja sredstva osiguravaju nadležna ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa  (stupac „A“)
  2. redoviti studenti koji plaćaju troškove studija (stupac „B“)
  3. redoviti studenti strani državljani koji plaćaju troškove studija (stupac „C“)
  4. izvanredni studenti, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svog studiranja (stupac „D“)
  5. izvanredni studenti strani državljani, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svog studiranja (stupac „E“)

 

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studija i to na slijedeće studije:

 A  B  C D E Ukupno
0
Redoviti i izvanredni studenti sveučilišnog preddiplomskog studija Kozmetologije koji plaćaju studij i studenti strani državljani koji upisuju ovaj studij plaćaju školarinu u iznosu od 1250,00 KM  po semestru.
Dokumenti potrebni za prijavu za polaganje razredbenog ispita:

a) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju
b) svjedodžba o maturi ili završnom ispitu (državljani RH trebaju donijeti potvrdu da su pristupili državnoj maturi)
c) izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
d) potvrda o prebivalištu
e) uvjerenje o državljanstvu
f) liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij kozmetologije izdano od obiteljskog liječnika, ne starije od 30 dana.
g) potvrda o uplati od 50.00 KM na žiro računa Farmaceutskog fakulteta : UniCredit bank d.d. 3381302271311267, s naznakom „za razredbeni postupak za studij Kozmetologije - II. (rujanski) rok“
h) popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular preuzimate na fakultetu) ili na linku ovdje (isprintati i popuniti)

Pristupnici mogu predati ovjerene kopije dokumenata i potvrdu s fakulteta na kojemu su originalni dokumenti ukoliko predaju dokumente na više fakulteta.
Prijavu pristupnici mogu odraditi fizičkim putem dostavljanjem dokumenata u Studentsku službu ili slanjem skeniranih dokumenata na mail upisi@farf.sum.ba  (sa naznakom za studij Kozmetologije)

Razredbeni postupak temelji se na:
- vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi

Studenti koji steknu pravo upisa na srpanjskom razredbenom postupku za studij Kozmetologije trebaju izvršiti upis na Fakultetu od 12. do 15. rujna 2022. godine (u Studentskoj referadi Farmaceutskog fakulteta od 9.00 - 11.00 sati i od 12.00 – 14.00 sati.,) u protivnom gube pravo upisa.