Upisi 2023

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Upisi u I. godinu studija farmacije, kozmetologije i laboratorijske biomedicine u prvom upisnom roku provodit će se

od 17. do 21. srpnja 2023. godine

od 09.00 do 12.00 sati u studentskoj referadi

  

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Studij Farmacije

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (originale ili ovjerene kopije)
 2. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
 3. izvadak iz matične knjige rođenih
 4. liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
 5. potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
 6. potvrda o državljanstvu
 7. sliku formata 4x6 cm
 8. dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875
 9. Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
  - ispisan i potpisan matični list
  - ispisan i potpisan upisni list
  - ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).

Postupak ekvivalencije  obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Redoviti studenti koji su na listi uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 200 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Redoviti studenti – strani državljani koji participiraju u plaćanju studija

trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

 

Studij Kozmetologije

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (originale ili ovjerene kopije)
 2. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
 3. izvadak iz matične knjige rođenih
 4. liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
 5. potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
 6. potvrda o državljanstvu
 7. sliku formata 4x6 cm
 8. dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875
 9. Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
  - ispisan i potpisan matični list
  - ispisan i potpisan upisni list
  - ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).

Postupak ekvivalencije  obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1250 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Izvanredni studenti koji participiraju u plaćanju studija 

trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1250 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

 

Studij Laboratorijske biomedicine

Svaki student mora priložiti sljedeće dokumente:

 1. svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (originale ili ovjerene kopije)
 2. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi/državnoj maturi)
 3. izvadak iz matične knjige rođenih
 4. liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima
 5. potvrda o prebivalištu (BiH državljani) ili boravištu (strani državljani)
 6. potvrda o državljanstvu
 7. sliku formata 4x6 cm
 8. dokaz o uplati za „Studentski zbor“ 10 KM na žiro-račun Sveučilišta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302231566875
 9. Upisni materijal koji treba popuniti prijavom na https://upisi.sum.ba/fakultet/
  - ispisan i potpisan matični list
  - ispisan i potpisan upisni list
  - ispisan i potpisan prijavni list (u 2 primjerka)

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbi (za upis).

Postupak ekvivalencije  obrazovne isprave se pokreće u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta

UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267

Redoviti studenti – strani državljani koji participiraju u plaćanju studija

trebaju donijeti dokaz o uplati upisa u I. semestar 1500 KM na žiro-račun Farmaceutskog fakulteta UniCredit bank d.d. Mostar 3381302271311267