Archives for 2021

You are browsing the site archives by date.

NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI S FARMACEUTSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dana 14. studenoga 2021. godine u svečanoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta održana je svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svečana promocija održana je u skladu s važećim protuepidemiološkim mjerama Kriznog stožera Republike Hrvatske, s ograničenim brojem gostiju. Svečanu promociju otvorili su članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu – dekani sastavnica sveučilište, članovi rektorskog kolegija i rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras.
Rektor Boras je pozdravnim govorom pozdravio prisutne doktore znanosti i najavio promociju 186 doktora znanosti, što je nastavak rada i kontinuiteta znanosti na zagrebačkome sveučilištu. U svom pozdravnom govoru je istaknuo sljedeće:
Sustav doktorskoga obrazovanja stvara ne samo razborite, kreativne, profesionalne i moralne članove akademske zajednice, nego i zrele, uravnotežene i dostojanstvene građane svijeta koji su temelj demokratskog ustrojstva i općega društvenoga i ekonomskoga napretka svake ljudske zajednice. Doktori znanosti su glasnogovornici razuma, tolerancije, nalaženja veselja u radu, ljubavi prema bližnjemu, novih otkrića i spoznaja sutra, te lučonoše i jamci našega opstanka i našega napretka u budućnosti.
Nakon uvodnog obraćanja, rektor je pročitao tekst svečane prisege kandidatima:
Pozivam vas da ostanete vjerni načelima znanosti, u svome pozivu čuvate njezine ideale, a u svome naslovu, koji vam od danas pripada, čast ovoga Sveučilišta i njegovo mjesto u slobodnoj zajednici ljudi i naroda, koje s vama dijelimo.
Kandidati, odjeveni u svečane toge, su skupa prisegnuli na izrečenu prisegu i prebacili kičanku na akademskim kapama na desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su završile akademskom himnom Gaudeamus igitur.
Na ovoj svečanoj promociji promovirano je čak osam kandidata koji su svoju doktorsku disertaciju izradili na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Štoviše, među osam navedenih kandidata su i dvoje asistenata s Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – dr. sc. Ivona Tomić i dr. sc. Martin Kondža.
Kandidatkinja: dr. sc. Ivona Tomić
Tema: Razvoj funkcionalnoga hidrogela s nanokristalima azelatne kiseline
Mentorica: prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić
Kandidat: dr. sc. Martin Kondža
Tema: Mehanizam inhibicijskoga učinka flavonoida na citokrom P450 3A4
Mentor: izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić

Read More
,

Raspored predavanja za tjedan od 22.11.2021. do 26.11.2021.

I. godina

Predavanja iz kolegija Matematika održavati će se prema već dogovorenom rasporedu.

II. godina

Vježbe iz kolegija Fizikalna kemija II počinju u ponedjeljak 22.11.2021. i održavati će se u kemijskom laboratoriju na Medicinskom fakultetu

III. godina

Predavanja iz kolegija Farmaceutika I. počinju u ponedjeljak 22.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u Informatičkoj učionici na Medicinskom fakultetu

U četvrtak 25.11.2021. predavanja će se u potpunosti održavati on-line.

IV. godina

Predavanja iz kolegija Analitika lijekova I. počinju u ponedjeljak 22.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u Fiziološkom laboratoriju na Medicinskom fakultetu.

U četvrtak i petak (25. i 26.11.) predavanja će se u potpunosti održavati on-line.

V. godina

Nastavak predavanja iz kolegija Klinička farmacija i farmakoterapija prema već objavljenom rasporedu održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (Interno)

Read More

Raspored održavanja predavanja za tjedan od 15.11.2021. do 19.11.2021.

I. godina - Matematika

Ponedjeljak 15.11.2021. 10.00 sati, učionica 306

Utorak 16.11.2021.

Srijeda 17.11.2021.

Četvrtak 18.11.2021.

Petak 19.11.2021.

Mjesto i vrijeme održavanja za ostale dane biti će objavljeno sljedeći tjedan.

II. godina - Fizikalna kemija I

Ponedjeljak 15.11.2021.  - 09.40 sati, učionica 2, MF

Utorak 16.11.2021. - 09.00 sati, učionica 5, MF

Srijeda 17.11.2021.  - 09.00 sati, učionica 5, MF

Četvrtak 18.11.2021. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti

Petak 19.11.2021. - 09.00 sati, amfiteatar Vjekoslav Klaić FF

III. godina - Odabrana poglavlja dermatofarmacije

Ponedjeljak 15.11.2021. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)

Utorak 16.11.2021. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)

Srijeda 17.11.2021. - 09.00 sati, predavaonica Klinike za unutarnje bolesti (interno)

IV. godina

Ispit iz kolegija Imunologije održati će se u petak 19.11.2021. Mjesto i vrijeme biti će objavljeno naknadno.

V. godina - Klinička farmacija s farmakoterapijom

Predavanja kod prof.dr.sc.Vesne Bačić Vrca održavati će se on-line preko Google meeta na linku objavljenom na Sumarumu prema rasporedu koji možete preuzeti ovdje.

Predavanja ostalih profesora i asistenata održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno).

Read More

Rektorova nagrada za uspjeh u studiranju u akademskoj 2020./2021. godini

Prijave i dokumentaciju za Rektorovu nagradu za uspjeh u studiranju u akademskoj 2020./2021. godini potrebno je dostaviti najkasnije do 20. studenoga 2021. godine u tajništvo Farmaceutskog fakutleta Sveučilišta u Mostaru.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Prijava za Rektorovu nagradu

Izjava za Rektorovu nagradu

Read More

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta

Otvoren je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta.

Natječaj i uvijete pogledajte ovdje.

Read More

Raspored predavanja, vježbi i ispita za tjedan od 8. do 12.11.2021.

I. godina

Ispit iz kolegija Opća kemija sa stehiomtrijom I održati će se u petak 12.11.2021 u 08.30 sati na Failozofskom fakutletu u amfiteatru Vjekoslav Klaić.

II. godina

Predavanja iz kolegija Analitička kemija II održati će se u ponedjeljak 8.11.2021. u 08.30 sati, u Rodoču.

Vježbe iz kolegija Analitička kemija II počinju u utorak 9.11.2021. i održavati će se u kemijskom laboratoriju Medicinskog fakulteta. Raspored grupa i vježbi možete preuzeti ovdje.

IV. godina

Ispit iz kolegija Farmakologija I održati će se u ponedjeljak 8.11.2021. s početkom u  07.30 sati na Medicinskom fakultetu.

Predavanja iz kolegija Imunologija počinju u ponedjeljak 8.11.2021. u 09.00 sati i održavati će se u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti (interno) raspored za ostale objaviti će profesor.

V. godina

Ispit iz kolegija Magistralna receptura održati će se u petak 12.11.2021. godine  u 08.30 sati na Failozofskom fakutletu u amfiteatru Vjekoslav Klaić.

Read More

Kreće sveučilišna esport liga

Good Game Global d.o.o. iz Zagreba i Sveučilište u Mostaru organiziraju prvu sveučilišnu esport ligu na kojoj će se natjecati osam timova s osam fakulteta SUM-a. Razlika u usporedbi sa sličnim natjecanjima prepoznaje se u činjenici da se u svim naslovima koji će se igrati natječe isti tim, odnosno šest igrača koji predstavljaju svoj fakultet. Ovim potezom naglasak lige stavljen je na povezivanje studenata i promociju esporta u regiji naspram profesionalnog nadmetanja u samo jednom naslovu.

Osam timova će se boriti u pet različitih igara te će same okršaje biti moguće pratiti preko livestreama koji će se nalaziti na službenim kanalima. Jedan tim čini šest igrača s istog fakulteta koji se mogu prijaviti do 5. studenog na mail eliga@sum.ba tako da pošalju kontakt informacije (ime i prezime, fakultet, broj indexa, STEAM link (CSGO)).

Read More